ЛИТЕРАТУРА НА ХХ век

Лектор: Младен Влашки

МОДЕРНА МУЗИКА

Лектор: Цанко Чавдаров

Практики на съвременната философия

Лектор: Гл.ас д-р Евелина Иванова-Варджийска

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА НА XX ВЕК

Лектор: Доц. Д-р Галина Лардева

МОДЕРНИ МЕТОДИ НА МИСЛЕНЕ

Лектори: Лиляна Русковска, Анета Русковска

Екранни изкуства

Лектор: Евгений Тодоров

Графичен дизайн

Лектори: Софрони Върбев, Йоханнес Артинян

Творческо писане

Лектори: Антон Баев, Александър Секулов

Модерна академия на изкуствата "Синдикат"

Стартираме записванията за новата 2016/2017 учебна година

Обучение в осем основни програми

Модерна академия на изкуствата "Синдикат" осъществява обучение в осем основни програми: "Литература на ХХ век", "Модерна музика", "Практики на съвременната философия", "Визуални изкуства на ХХ век", "Екранни изкуства", "Модерни методи на мислене", "Графичен дизайн", "Твроческото писане". Проектът е уникален за България, а програмите са разработени специално за него. Програмите са ориентирани към най-съвременните достижения на изкуството, творчеството и мисленето. Във всяка програма има засегнати теми, свързани и с българските достижения в съответната област. Лекторите в лекционните курсове са утвърдени преподаватели с богат опит. Обучението е интерактивно и модерно, работи се в много уъркшопове. Няма оценки.

Обученията се провеждат в Пловдив, участват курсисти от Пловдив и региона. Обученията до този момент са напълно безплатни.

Всички ученици, завършили Академията, придобиват знания и умения, които не получават в училище; попадат в среда на приятели и съмишленици; включват се активно в културния живот на града, участват като доброволци в различни културни събития на Пловдив.

Проектът е официално регистриран в завършения си вид и програми през май, 2010 година. През 2011 година на проекта е дадена зелена светлина от Община Пловдив, която го съфинансира в частта хонорари на 6 лектора и един координатор чрез директни договори на отделните лица с Община Пловдив. Есента на 2011 г. е стартът на първата му учебна година.

 

Проектът е част от усилията в Пловдив да се създаде и възпита младо, модерно, образовано поколение и образована публика.
Скъпи приятели,
Академията няма да ви направи напълно щастливи, но със сигурност ще ви помогне да сте по-малко нещастни.

Няма да ви очертае единствено възможен път, но ще ви покаже единствено възможния начин да го изберете свободно. Сред пустините на разговорите със стотици хора във вашия живот ще ви покаже спасителните оазиси на словото - споровете за изкуството. Ще ви подари братството и приятелството на хората по целия свят, за които красотата е съизмерима единствено с въздуха.

Защото,
скъпи приятели,

само разбирането на красотата ще ви направи свободни.
Няма свобода без разбиране на красотата.
Не може да си свободен, без да изпитваш безгранична вяра в лабиринтите на красотата и изкуството.

И там, където другите ще спират и ще се отказват,
ще отричат и ще иронизират,
ще мърморят с потресаващо незнание,
вие ще продължавате, защото ще може да виждате в тъмното.

Защото сетивата и разумът ви ще са надарени с най-ценния дар: да разбират споделеното, да споделят разбраното. Академията няма да ви подари огромни и готови отговори, а ще ви помогне да задавате малки и вълнуващи въпроси. Ще ви даде прекрасния кураж на моряка, който – сам в лодка насред океана, може да разгадае спасителния път по звездите.

Защото ги познава,
скъпи приятели.

Академията ще ви покаже скритото от учебниците.
Премълчаното от учителите.
Недоизреченото от родителите.
Пропуснатото от обществото.

Ще ви говори за всичко онова, което помага на човека да продължи да се развива през целия му живот.

Хората,
скъпи приятели,
се делят само на два вида: на такива, които се развиват цял живот, и на такива, които внезапно спират. Без значение дали са на 15 или на 35 години. Те просто спират и остават неподвижни като паметници на самите себе си.

Музиката, философията, литературата, киното, визуалните изкуства, мисленето са онези инструменти, които ще ви изтръгнат от немилостивите пясъци, които животът натрупва около всеки един от нас. И когато се изтръгнем от тях, ние никога няма да спрем.

Академията предлага именно и само това: никога да не спираме.

Да вървим с кураж.

Медийни партньори

Salve Pulpudeva_logo Katra FM Media Cafe pod tepeto Radio Plovdiv BNT Maritsa F2F TV kapana.bg plovdiv 2019

banner

Проект на "Сдружени пловдивски творци"

лого на Сдружени пловдивски творци