ЛИТЕРАТУРА НА ХХ век

Лектор: Гл. ас. д-р Младен Влашки

Модерна музика

Лектор: Цанко Чавдаров

Практики на съвременната философия

Лектор: д-р Вероника Келбечева

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА НА XX ВЕК

Лектор: Проф. Д-р Галина Лардева

МОДЕРНИ МЕТОДИ НА МИСЛЕНЕ

Лектори: Лиляна Русковска, Анета Русковска

Екранни изкуства

Лектор: Евгений Тодоров

Графичен дизайн

Лектори: Таня Върбева, Йоханнес Артинян

Творческо писане

Лектори: д-р Антон Баев, Александър Секулов

Модерна академия на изкуствата "Синдикат" - Адрес, контакти

Медийни партньори

Salve Katra FM Media Cafe pod tepeto Radio Plovdiv BNT Maritsa F2F TV kapana.bg уча в Пловдив - електронен вестник Новини от Пловдив