PR и реклама в областта на изкуствата

Лектор: Анета Русковска

Модерна музика

Лектори: Цанко Чавдаров, Васил Върбанов

Графичен дизайн

Лектор: Панайот Панaйотов

Модерни методи на мислене

Лектор: Лиляна Русковска

Екранни изкуства

Лектор: Евгений Тодоров

Фотография и фотопроцеси

Лектор: Таня Върбева

Творческо писане

Лектори: Ина Иванова, Александър Секулов

АКАДЕМИЯ ПО ИЗКУСТВАТА СИНДИКАТ Панайот Панайотов
програма | Графичният дизайн


В настоящата програма участниците трябва да разполагат с преносим компютър и софтуер Microsoft Word, Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Acrobat Reader, тъй като проектът и бюджетът не покриват възможността за компютърна зала и съответния софтуеър.


Графичният дизайн включва в себе си технически познания, но и още много други неща. Задълбочени познания за композиция, форма, цвят, цветни гами, видове специализирани палитри, използвани и стандартизирани в съвременните графични програми.
Художествените познания и наличието на чувство за естетика у графичния дизайнер са особено важни за изработката на добър продукт. Съчетаването на цветове и отчетливостта на визията, контрастът на цветовете и сенките допринасят за доброто възприемане на посланието. Освен технически и естетически познания, дизайнерът трябва да притежава и частица интуитивност, да бъде носител на идеи и иновативност. Всичко това, събрано с необходимата доза баланс и подчиненост на идеята, са предпоставки за добрия графичен продукт. Надяваме се да отворим точно тези врати на графичния дизайн.

 1. История на графичния дизайн
 2. Въведение в графичния дизайн. Материали и инструменти и използването им
 3. Запознаване със софтуера за графичен дизайн
  • текстови
  • векторен
  • растерен
 4. Аналогов начин за проектиране
 5. Отваряне и обработване на изображения и текст, като работен файл, в Corel Draw и Photoshop
 6. Проектиране на фирмена акциденция
  • фирмено лого
  • фирмена визитна картичка
  • фирмена бланка
 7. Шрифт и текстообработка
  • Шрифтови семейства
  • Шрифтови начертания
  • Отстъпи и подчертавания
 8. Типографски елементи
 9. Създаване на работен макет за печатно издание
 10. Използване на подложки изрязване и различни ефекти в работния файл
 11. Цвят и цветни палитри
 12. Подготовка за печат и работа с различни файлови формати
 13. Създаване на портфолио
 14. Workshops

Панайот Панайотов

Панайот Панайотов

Панайот Панайотов е художник, дизайнер, преподавател. Завършил е Националната художествена академия в София с магистратура по графика, учил е в Художествената гимназия в Пловдив. Работи в жанровете живопис, графика, графичен дизайн, илюстрация. Панайот Панайотов има 9 годишен опит като хоноруван преподавател по графичен дизай и конструктивна перспектива в Пловдивския университет. Преподава и в Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ – Пловдив. Панайот Панайотов има богат опит като графичен дизайнер, включително на някои от популярните вестници на Пловдив. Член е на Дружеството на пловдивските художници. Има над 20 участия в общи и самостоятелни изложби в страната и чужбина.


Медийни партньори

Salve Katra FM Media Cafe pod tepeto Radio Plovdiv BNT Maritsa kapana.bg уча в Пловдив - електронен вестник Новини от Пловдив