PR и реклама в областта на изкуствата

Лектор: Анета Русковска

Модерна музика

Лектор: Цанко Чавдаров

Практики на съвременната философия

Лектор: д-р Вероника Келбечева

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА НА XX ВЕК

Лектор: Проф. Д-р Галина Лардева

МОДЕРНИ МЕТОДИ НА МИСЛЕНЕ

Лектори: Лиляна Русковска

Екранни изкуства

Лектор: Евгений Тодоров

Графичен дизайн

Лектори: Таня Върбева, Йоханнес Артинян

Творческо писане

Лектори: Недялко Славов, Александър Секулов,
Димитър Герганов

АКАДЕМИЯ ПО ИЗКУСТВАТА СИНДИКАТ д-р Вероника Келбечева
програма | Практики на съвременната философия

Как възникват философските въпроси?


 1. Абстрактното мислене за света.
 2. Методите във философията. Карл Ясперс.
 3. Понятие за истина и критерии за истинност.

Практикум:
 1. Идеите на Новото време
  1. Съзнание и мислене.
  2. Мислeне и интуитивно познание.
  3. Индуктивният метод – начало на новото мислене.
  4. Идолите на съзнанието.
  5. "Новата Атлантида" – зараждане на първите утопични идеи.

Практикум:
 1. Епохата на Просвещението.
  1. Жан-Жак Русо - "Естественият договор".
  2. Енциклопедията на Дидро.
  3. Клод-Никола Леду – представяне на утопичните идея чрез архитектура. Утопии и градини.

Практикум:

Език и мислене.?


 1. Херменевтика. Превод и интерпретация.
 2. Светът на видимото и невидимото. Какво е това феноменология?
 3. Изгубени в превода – Дилтай, Гадамер, Бурдийо.
 4. Бунтът на интерпретациите.
 5. Човекът и неговите символи.

Практикум:

Културен и символен капитал.


 1. Теории за субекта и субектността.
 2. Символно мислене и игра на думи.
 3. Идеята за абсолют.

Може ли да се конструира етичен свят?


 1. Възгледи за нрави и съдна способност.
 2. Приносите на модерната и постмодерната епоха.
 3. Управление на себе си и другите.
Практикум:

Екзистенция и време. Философия и литература.


 1. Философски митове и концепции за сътворението.
 2. Границите на човешкото познание.
 3. Състояние и битие на света. Възможни ли са множество светове?
 4. Световен ред и кризи. Имат ли стойност философските интерпретации?

Практикум:


д-р Вероника Келбечева


veronika kelbecheva

д-р Вероника Келбечева е старши преподавател по латински език в Медицински университет – Пловдив . От 2016 г. е ръководител на „Секция по чужди езици“ към Департамента за езиково и специализирано обучение. Има бакалавърска степен по философия и магистърска степен по класическа филология. През 2014 г. защитава докторат на тема „Римският сакрален календар и религиозните реформи на Август“ в катедра „Теория и история на културата“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Преподавала е в ПУ „Паисий Хилендарски“, Тракийски университет – Стара Загора и СУ „Св. Климент Охридски“. Била е двукратен стипендиант на френското правителство през 2011 г. и 2015 г. Осъществила е научноизследователски престои във Франция – Университета в Поатие, Великобритания – Колежа „Екзитър“, Швейцария – Фондация „Хард“ и Италия – университетите „Сапиенца“ и „Тор Вергата“. От 2016 г. е член на управителния съвет на „Асоциация за развитие на университетското класическо образование“ (АРУКО).

Медийни партньори

Salve Katra FM Media Cafe pod tepeto Radio Plovdiv BNT Maritsa kapana.bg уча в Пловдив - електронен вестник Новини от Пловдив