ЛИТЕРАТУРА НА ХХ век

Лектор: Гл. ас. д-р Младен Влашки

Модерна музика

Лектор: Цанко Чавдаров

Практики на съвременната философия

Лектор: д-р Вероника Келбечева

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА НА XX ВЕК

Лектор: Проф. Д-р Галина Лардева

МОДЕРНИ МЕТОДИ НА МИСЛЕНЕ

Лектори: Лиляна Русковска, Анета Русковска

Екранни изкуства

Лектор: Евгений Тодоров

Графичен дизайн

Лектори: Таня Върбева, Йоханнес Артинян

Творческо писане

Лектори: д-р Антон Баев, Александър Секулов

АКАДЕМИЯ ПО ИЗКУСТВАТА СИНДИКАТ Младен Влашки
програма | ЛИТЕРАТУРА НА ХХ век

Тематичен план първо равнище на програмата

"Литературата на ХХ век и нейните европейски извори"

занятия: по план, съгласуван с участниците; по 4 часа на седмица


 1. Разбиране за литература: Как се четат художествени текстове? С какви термини и категории работят литературната история, литературната теория и сравнителното литературознание? Литературни епохи – периодизационни и таксономични ориентири.
 2. Мястото на Античността при оформяне на цялостния процес, част от който е литературата на ХХ век. Мит и литература. Омир и епосът.
 3. Класическа гръцка литература. Що е драма – трагедия и комедия.
 4. Мястото на Средновековието при оформяне на цялостния процес, част от който е литературата на ХХ век.
 5. Културата на новите времена в Европа и нейното място при оформяне на цялостния процес, част от който е литературата на ХХ век. Ренесанс. Книгопечатане. Първият модерен европейски роман – "Дон Кихот" на Сервантес.
 6. Епохата на рационализма и нейното място при оформянето на цялостния процес, част от който е литературата на ХХ век. Класицизъм. Корней, Расин, Молиер.
 7. Проектът "Просвещение" и неговите последствия в областта на литературата. Даниел Дефо "Робинзон Крузо".
 8. Периодизационни схеми на литературата от ХІХ и ХХ век. Романтическо направление и реалистично направление. Идеи на индивидуализма – Шопенхауер и Ницше. Предходници на декадентската литература – Вагнер и Бодлер. Модернизъм.
 9. В края на ХІХ век. Модерност – първа фаза: натурализъм – Зола и Ибсен; втора фаза - символизъм, импресионизъм, естетизъм: Верлен и Рембо, Метерлинк, Хофманстал, Оскар Уайлд. Импресионизмът като цялостно понятие за модерната литература.
 10. Модерност и нови медии. Ускорение и промени в социалния свят. Отражение на този процес върху литературата. Драма и театър на модернизма – натуралистичен театър – Ото Брам; Пирандело, режисьорски театър на Райнхардт и Станиславски; възникване на нови форми – кабаре; Антонен Арто. Театър на Брехт. Ефект на отчуждението. Театър на абсурда – Йожен Йонеско и Самуел Бекет.
 11. Епохата на модернизма около Първата световна война – преход към авнгардизъм – футуризъм и конструктивизъм, кубизъм: Маринети, опити, кубизмът да се наложи като естетическа система – пример: Алберт Глайцес и рецепцията му при Гео Милев.
 12. Дадаизъм – Кабаре "Волтер", Тристан Цара, отзвуци на дадаизма в пънк-културата. Българска рецепция на дадаизма – отхвърляне като патологично явление.
 13. Експресионизъм – немски експресионизъм: Франц Верфел, Георг Тракл, Алфред Дьоблин. Диаболизъм – френски корени в ранната модерност. Експресионистични отгласи в българската литература – Гео Милев, Ч. Мутафов, Св. Минков.
 14. Сюрреализъм – манифести на Андре Брьотон, автоматично писане и подсъзнателно.
 15. Франц Кафка – роман на абсурда "Процесът" – взаимовръзки с Камю "Чужденецът" и с теорията на екзистенциализма – път към "Театъра на абсурда".
 16. Обобщение за авнгардизма и неговите проявления в по-ново време: Аполинер, Езра Паунд, Т.С. Елиът, Данийл Хармс.
 17. Модерна проза – вътрешен монолог: Шницлер "Лейтенант Густл"; поток на съзнанието – Марсел Пруст "По следите на изгубеното време"; модерен роман І: Джеймс Джойс "Одисей" – роман и митотоврочество; Вирджиния Улф и "психологията на модерния роман"
 18. Модерен роман ІІ- Томас Ман "Вълшебната планина"; Херман Хесе "Сидхарта" – будизъм и литература ( връзка с Керуак. Биография на Буда и мястото на тази тема в литературата на бийт поколението), "Степният вълк" и "Игра на стъклени перли".
 19. Реализъм в европейската проза – социалистически реализъм, "Сърдити млади хора". Утопия и антиутопия. Оруел "1984".
 20. Постмодерна ситуация и литература – медиализация и комерсиализация. Умберто Еко "Името на розата" и Патрик Зюскинд "Парфюмът".
 21. Криминале (американски черен роман Д. Хамет, Р. Чандлър; Поредица за Джеймс Бонд на Ян Флеминг,). Фантастика и фентъзи. Антиутопия. Източници в европейската културна традиция. Жанрови трансформации. "Портокал с часовников механизъм" на Бърджис и "1984" на Оруел.
 22. Днешната българска литература ( литература от началото на ХХI век) – имена и проблеми.

Лектор: Гл. ас. д-р Младен Влашки


Mladen Vlashki

Младен Влашки е университетски преподавател по антична и западно европейска литература в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. В момента е главен асистент.

Младен Влашки има редица научни изследвания в областта на хуманитаристиката, както и издадени и редактирани от него учебници.

Главен редактор е на списание за българска литература „Страница”. Влашки е действащ литературен критик.

Медийни партньори

Salve Katra FM Media Cafe pod tepeto Radio Plovdiv BNT Maritsa F2F TV kapana.bg уча в Пловдив - електронен вестник Новини от Пловдив