PR и реклама в областта на изкуствата

Лектор: Анета Русковска

Модерна музика

Лектори: Цанко Чавдаров, Васил Върбанов

Графичен дизайн

Лектор: Панайот Панaйотов

Модерни методи на мислене

Лектор: Лиляна Русковска

Екранни изкуства

Лектор: Евгений Тодоров

Фотография и фотопроцеси

Лектор: Таня Върбева

Творческо писане

Лектори: Ина Иванова, Александър Секулов

АКАДЕМИЯ ПО ИЗКУСТВАТА СИНДИКАТ Лиляна Русковска
програма | МОДЕРНИ МЕТОДИ НА МИСЛЕНЕ


Програмата дава на своите ученици знания, инструменти, опит и практика в областта на творческото мислене, инициативността, предприемачеството, социалните умения, общуването, презентирането, уменията за изразяване чрез творчество.
В края на програмата учениците могат да работят в екип, да дискутират, да стигат до консенсус, да мислят творчески и да взимат ефективни решения. Усвояват се световноизвестните методи за екипно творческо мислене "Шест мислещи шапки" и "Инструменти за мислене" на Едуард де Боно.
Обучението в програмата е интерактивно, с много игри и тренинги, работа в различни групи и уъркшопове, решаване на различни казуси.


Първи модул

 1. Интерактивно запознаване. "Интелигентност". "Мислене". "Инструменти за мислене". Създаване на психическа сигурност, взаимно доверие и доброжелателност. Оформяне на екипите. Игри
 2. Мозъчна атака – възникване, същност, правила. Тренинг. Инструмент за мислене "Плюс, минус, интересно". Тренинг
 3. Инструмент за мислене "Отчитане на всички фактори". Тренинг. Инструмент за мислене "Следствия и резултати". Тренинг
 4. Техники за водене на разговор. Тренинг
 5. Инструмент за мислене "Гледните точки на другите". Тренинг. Инструмент за мислене "Важност и приоритети". Тренинг
 6. Инструмент за мислене "Намиране на варианти". Тренинг. Прозорец на Йохари
 7. Инструмент за мислене "Сравняване, при което се търсят сходства и различия". Тренинг. Обсъждане на въпроси в малка група за достигане на консенсус.
 8. Инструмент за мислене "Налична информация, скрита информация". Тренинг. Умение за задаване на въпроси. Тренинг.
 9. Инструмент за мислене "Факт и мнение". Тренинг. Инструмент за мислене "Крайни преследвани цели". Тренинг.
 10. Решаване на казуси чрез прилагане на изучените инструменти за мислене
 11. Поведение при водене на спор. Тренинг
 12. Десетте златни правила на спора. Тренинг
 13. Ситуации, в които често възникват спорове. Тренинг
 14. Техника за мислене "Шест мислещи шапки" - методика на Едуард де Боно – същност. Тренинг
 15. "Бяла шапка" – същност. Тренинг. "Червена шапка" – същност. Тренинг
 16. "Жълта шапка" – същност. Тренинг. "Черна шапка" – същност. Тренинг
 17. "Зелена шапка" – същност. Тренинг. "Синя шапка" – същност. Тренинг
 18. Решаване на казуси чрез прилагане на техниката за мислене "Шест мислещи шапки"
 19. Инструмент за мислене "Ценности. Нагласи". Тренинг
 20. Емоционална интелигентност
 21. Световно кафене
 22. Демонстрация на инструменти за мислене от участниците в курс
 23. Демонстрация на инструменти за мислене от участниците в курса

Втори модул

Тренинг – опознаване

 1. Интерактивно опознаване. Тренинг
 2. Интерактивно опознаване. Тренинг

Национални прилики и различия

 1. Нагласи. Ценности. Национални прилики и различия. Тренинг

Аз и другите, аз в екипа

 1. Дискусия, дебат, кръгла маса. Дискусия – тренинг.
 2. Как да спорим категорично, убедително, позитивно. Кръгла маса – тренинг
 3. Работа в екип, роли в екипа. Решаване на конфликти. Тренинг
 4. Мениджър – лидер. Тренинг.

Как да печелим приятели, партньори, сделки

 1. Личен PR, личен имидж. Тренинг.
 2. Изкуството да очароваш. Тренинг.
 3. Как да бъдем различни и интересни. Тренинг
 4. Как да се съгласяваме и как да не се съгласяваме. Тренинг
 5. Как да се държим в обществото – основни принципи на етикета
 6. Как да се държим в обществото – основни принципи на етикета

Творческо мислене

 1. Как се раждат идеите.Тренинг
 2. Как да развием творческото мислене. Тренинг

Проект - създаване, презентиране, управление

 1. SWOT анализ, SMART цели. Тренинг.
 2. Целеви групи, обхват, канали на комуникация. Тренинг.
 3. Стратегия, тактика, бюджетиране, екип. Тренинг.
 4. Workshop – изработване на проекти по зададена тема.
 5. Workshop – презентиране на проекти.

Умения за презентиране

 1. Добрата презентация. Презентирай като Стив Джобс.
 2. Добрата презентация. Съветите на Лили
 3. Workshop – 3 минутно презентиране
 4. Workshop – 3 минутно презентиране
 5. Заключителна сбирка. Раздаване на Удостоверение за завършен курс

Лектори:

Лиляна Русковска

Lily Ruskovska

Лиляна Русковска е управител на Център за опит и идеи "Salve". Тя е мотивационен лектор - специалист в областта на работата в екип, коучинга, управлението, презентациите. Дълги години се занимава с обучения-тренинги на големи компании, учителски колективи, неправителствени организации, институции. Ученичка е на световно известния психолог Едуард де Боно - създател на латералното мислене. Лиляна Русковска има дългогодишен стаж в системата на образованието като учител в Английска езикова гимназия, директор на училище „Димчо Дебелянов”, директор на „Частна професионална гимназия по бизнес и банково дело”, секретар на Общински съвет за просвета, старши експерт в Регионален инспекторат по образование - Пловдив.

Автор е на книгите: "Речник на преживените думи", "Да влезеш в обувките на детето", "Как да направим мъжа нещастен", "Как да направим детето нещастно", "Kuidas teha last onnetuks", за деца -"Белият балон", "Гатанки", "Римушки-мънушки”.

Медийни партньори

Salve Katra FM Media Cafe pod tepeto Radio Plovdiv BNT Maritsa kapana.bg уча в Пловдив - електронен вестник Новини от Пловдив