PR и реклама в областта на изкуствата

Лектор: Анета Русковска

Модерна музика

Лектор: Цанко Чавдаров

История и митология

Лектор: Митко Герганов

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА НА XX ВЕК

Лектор: Проф. Д-р Галина Лардева

МОДЕРНИ МЕТОДИ НА МИСЛЕНЕ

Лектори: Лиляна Русковска

Екранни изкуства

Лектор: Евгений Тодоров

Графичен дизайн

Лектори: Таня Върбева, Йоханнес Артинян

Творческо писане

Лектори: Недялко Славов, Александър Секулов,
Ина Иванова

Записване

Записването в Модерна академия „Синдикат" се извършва чрез:

1. Молба-мотивационно писмо


Изпраща се от кандидата на e-mail: academyplovdiv@gmail.com
Молбата-мотивационно писмо трябва да е максимум eдна страница и да съдържа следните елементи:


Краен срок за изпращане на молбата: уточнява се допълнително, според защитения пред Община Пловдив проект


Молим Ви, запознайте се с Правилника за вътрешния ред:

Правилник за вътрешния ред в .pdf формат


Обща информация за Модерна академия на изкуствата "Синдикат"

- Модерна академия на изкуствата "Синдикат" представлява безплатно обучение на ученици от 8-ми до 12-ти клас в 8 програми, в два учебни срока. Преподаватели са изтъкнати експерти в своята област, университетски преподаватели. Програмите на Академията са „Модерни методи на мислене и общуване”, „PR и реклама в областта на изкуствата”, „Модерна музика”, „Екранни изкуства”, „Визуални изкуства на ХХ век”, „Графичен дизайн”, „Творческо писане”, „Практики на съвременната философия”. Преподаватели са проф. д-р Галина Лардева, Цанко Чавдаров, Лили Русковска, Анета Русковска, писателите Александър Секулов и Недялко Славов, журналистът Евгений Тодоров, д-р Вероника Келбечева, гл. ас. д-р Таня Върбева.

Всички ученици, завършили Академията, придобиват знания и умения, които не получават в училище; попадат в среда на приятели и съмишленици; включват се активно в културния живот на града, участват като доброволци в различни културни събития на Пловдив.
Учениците могат да се запишат в повече от една програма.
Проектът е част от културния календар на Община Пловдив.

Програмите

Програмите на Модерна академия на изкуствата „Синдикат” са уникални за България и Европа и са изработени специално за проекта като учебно съдържание и методика. Всички теми надграждат училищните програми. Програмите са ориентирани към най-съвременните достижения на световното и българско изкуство, творчество и мислене.

Методика на преподаването

Обучението в Модерна академия „Синдикат” е модерно и интерактивно – с много видео материал, уъркшопове, практически занимания, тренинги и игри. По време на учебния процес няма оценки, в края на всеки курс има изпит. Изпитът е свързан с индивидуална или групова работа/проект по темите на съответната програма - разработване на инструменти за мислене, изложба, презентации за различни стилове в изкуството, снимане на кратки любителски филми, писане на есета и други. Предвидена е както присъствена, така и дистанционна форма на преподаване.

Цели на проекта

Целта на проекта е учениците да получат основна обща култура и умения, свързани с модерните културологични, философски, мисловни и комуникационни дисциплини, които трябва да притежава всеки модерен човек. Друга важна цел е младите хора да общуват помежду си, да създават приятелства и среда за творчество и модерно мислене, както и да изграждат ценности.

Удостоверения и препоръки

Всеки курсист получава документ - Удостоверение, за премината съответна програма, както и препоръка за кандидатстване в университети при необходимост. Академията организира и допълнителни инициативи за своите ученици –интердисциплинарни тренинги, партита, смесени обучения.

Занятията

Занятията се провеждат по установен график и ред, утвърден от Директора в началото на всяка учебна година. Занятията се провеждат в сградата на Общински съвет – Пловдив, ул. „Авксентий Велешки" 20, и Музикален клуб „Петното на Роршах" - ул. "Йоаким Груев" 36, както и на други, избрани според целта на съответното занятие, места.


Работа при ситуация на разпространение на COVID-19

Ние в Модерна академия на изкуствата "Синдикат" се съобразяваме с насоките, които Министерството на образованието дава във връзка с COVID-19.

  1. Ще направим всичко възможно нашите обучния да бъдат максимално безрискова среда.
  2. Ще реализираме набор от мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията, включително чрез създаването на нагласи за здравно и социално отговорно поведение на учениците.
  3. Ще осигурим всякакви мерки за създаване на безопасна среда - дезинфекция на повърхностите и подовете, наличие на сапуни и дезинфектанти, проветряване на стаите.
  4. Ще реагираме съгласно здравните правила при всеки един случай на заболял или със съмнение за COVID-19.
  5. Ще имаме готовност при указания от здравните власти да превключим на обучение в електронна среда от разстояние.
  6. Ще осигурим допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците, пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради карантиниране.
  7. Ще поддържаме положителна учебна среда за работа и учене и ще редуцираме ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация.
  8. Ще използваме кризата като възможност за иновации и подобряване на педагогически и организационни модели и практики.

Съпътстващи инициативи

Академията организира допълнителни инициативи за своите ученици – интердисциплинарни тренинги, партита, смесени обучения, публични лекции, участия в културни събития на Пловдив. Допълнителите проекти, които Академията е разработила и в които учениците са участвали, финансирани от фондация "Пловдив 2019", са: "Активните млади за Пловдив" и "Посланици. Капана".

Статистика да този момент

През изминалите десет години в Модерна академия на изкуствата "Синдикат" са завършили над 1 338 ученика, а събитията на Академията са достигнали до над 1 милион души. "Синдикат" има официален уеб сайт, Фейсбук страница (Модерна академия на изкуствата "Синдикат"), youtube канал и над 18 фейсбук групи.

Финансиране

Финансирането на Проекта Модерна академия на изкуствата "Синдикат" става чрез личен принос на "Сдружени пловдивски творци" и субсидия от Община Пловдив.
Всеки записал се ученик става част от клуб "Модерна академия на изкуствата "Синдикат" към "Сдружени пловдивски творци".

При три безпричинни отсъствия ученикът се самоизключва от учебната програма . За безпричинно отсъствие се счита това, при което ученикът не е предупредил преподавателя си за своето отсъствие.За информация и контакти:


Анета Русковска,
Директор на Модерна академия на изкуствата "Синдикат"
Председател на "Сдружени пловдивски творци"

academyplovdiv@gmail.com
anetarouskovska@gmail.com

0887 748 622
academy.bg
FB: Модерна академия на изкуствата "Синдикат"
YouTube: Модерна академия на изкуствата "Синдикат"
unitedplovdivartists.com

Работна програма на часоветеЕкранни изкуства:

Евгений Тодоров - 0888 62 45 15
Събота
Музикален клуб "Петното на Роршах"

Визуални изкуства:
Проф. д-р Галина Лардева - 0887 32 50 85
Събота
Музикален клуб "Петното на Роршах"

Модерна музика
Цанко Чавдаров - 0889 49 69 48
Събота
Музикален клуб "Петното на Роршах"Графичен дизайн:
Таня Върбева - 0895 71 29 27
Неделя
Музикален клуб "Петното на Роршах"

Творческо писане:
Недялко Славов - 0899 20 76 35
Александър Секулов - 0888 77 24 22
Ина Иванова - 0887 31 70 18
Неделя
Общински съвет - Пловдив

Модерни методи на мислене:
Лили Русковска - 0888 88 70 73
Неделя
Общински съвет Пловдив, голяма зала

PR и реклама в областта на изкуствата
Анета Русковска - 0887 748 622
Неделя
Общински съвет Пловдив

История и митология
Димитър Герганов - 0895 67 92 71
Неделя
Музикален клуб "Петното на Роршах"

Медийни партньори

Salve Katra FM Media Cafe pod tepeto Radio Plovdiv BNT Maritsa kapana.bg уча в Пловдив - електронен вестник Новини от Пловдив